Освобождават педагозите от осигуровки върху разходите за транспорт и наем?

Педагогическите специалисти, които работят извън населеното място по местоживеене, няма да дължат осигурителни вноски за възстановените им разходи за транспорт или наем. ... Още

МОН напомня: Училищата нямат право са събират пари от родителите, но се приемат дарения

Просветният министър Красимир Вълчев изпрати писмо до всички училища, в което се припомня, че според Закона за училищното и предучилищното образование те нямат право да събират пари от родителите. ... Още

ЕК финансира обучения на учители

В 200 български училища пилотно ще бъде въведен инструментът на Европейската комисия /ЕК/ за самооценка на използването на цифровите технологии за преподаване и учене – SELFIE, до края на тази година. ... Още