Историци предлагат учители, а не университетски преподаватели да пишат учебниците
Снимка: btv.bg

Много е негативно учебници да се пишат от университетски преподаватели, защото доцентите и професорите винаги се опитваме да пишем сложно и да докажем, че знаем много. ... Още

Вълчев предлага да има минимална заплата за младите университетски преподаватели

В измененията и допълненията в Закона за висшето образование /ЗВО/, които са предложени за обществено обсъждане, има текст за определяне на минимална заплата за преподавателска длъжност в университетите, като това се отнася за най-ниската преподавателска длъжност. ... Още

Защитават оценители на учебници от обидени доценти
Снимка: btv.bg

Оценителите на учебници, които най-често са асистенти в някой университет и не смеят да изразят критично към авторите, трябва да бъдат защитени, тъй като те могат да бъдат техни рецензенти при защита на докторските им тези. ... Още