Училища

BackpacTM е нова училищна платформа

Microsoft представи нова образователна платформа – BackpacTM (www.backpacksis.com). BackpacTM е част от пакет приложения, базирани на Microsoft Dynamics CRM, наречен Public Sector On-Demand Solutions, които са предназначени за американското правителство и за образователните институции. Продуктите са разработени от партньори на компанията.
 
Платформата BackpacTM има два основни компонента – Student Information System (SIS) и Community. Backpack Community™ е социална мрежа за учениците, техните родители и учителите в едно училище. Backpack SIS™ е автоматизирана училищна информационна система, в която са обединени всички възможни данни, свързани с учебния процес в едно училище и също така автоматично създава програмата на часовете.
 
Възможно е в дадено училище да бъде внедрен както само единият компонент, така и двата, интегрирани един с друг. Кратък демонстрационен филм за BackpacTM може да бъде гледан тук.
 
Backpack Community™
 
е социална мрежа за учениците, техните родители и учителите в училището. Системата предоставя възможност достъпът да бъде само срещу оторизация и до общността да нямат никакъв достъп ученици, техни родители, учители и непознати хора, които не са свързани с даденото училище. Backpack Community™ притежава функционалните характеристики на Facebook и MySpace.
 
Страницата на един клас в Backpack Community™ показва учебната програма, задачите за домашна работа, предстоящите дейности и др. подобни и предоставя възможност учениците да комуникират и да си сътрудничат по дадено задание.
 
Всеки клас има собствен блог, като учителите могат да поддържат и модерират съдържанието му.
 
Backpack Community™ притежава специално разработени функционални характеристики, чрез които родителите могат да се информират за програмата на класа, задачите за домашна работа, посещаването на часовете, дисциплината на техните деца и др.
 
Други характеристики на Backpack Community™ са:
  • Възможност за разговор между членовете на онлайн общността, вкл. и за водене на разговори с повече от двама души едновременно;
  • Създаване на групи, състоящи се от родители с общи интереси и дейности – напр. членове на училищно настоятелство и др.;
  • Родителите могат да публикуват предложенията си на училищното виртуално „Табло за идеи” (Idea Board).
 
Всички членове на една училищна общност в Backpack Community™ могат да се абонират за уведомления по определена тема, които да се показват на виртуално табло, да бъдат получавани по e-mail или под формата на текстово съобщение. Напр. родителите могат да получават съобщения за неизпълнени задачи за домашна работа, отсъствия, забележки за дисциплината на децата им и мн. др., автоматично генерирани веднага след въвеждане на съответните данни в електронния училищен дневник.
 
В Backpack Community™ съществуват ролево базирани карти за оценка на всички субекти и обекти в учебния процес. Възможно е да бъдат генерирани диаграми на базата на данните, попълнени в тези карти, както и на основата на много други данни, вкл. оценките на ученици. Тези сравнителни резултати се генерират автоматично и са фактор за прозрачността и отговорността на участниците в учебния процес.
 
Backpack SIS™
 
е автоматизирана училищна информационна система, в която са обединени всички данни от дневниците на отделните класове, данните за учениците и въобще всички възможни данни, свързани с учебния процес в едно училище. В добавка към това системата е богата на функционални характеристики – напр. генериране на отчети и диаграми, статистически анализи и мн. др.
 
Backpack SIS™ може да моделира автоматично програмата на учебните часове съгласно предварително зададени изисквания и тази програма да бъде променяна много лесно, бързо и безболезнено.
 
Автоматизирането на дейностите с Backpack SIS™ не само намалява разходите на училищата, но и им спестява много организационни проблеми.
 
Backpack SIS™ е създадена на базата на платформата Microsoft Dynamics CRM™.
 
Системата BackpacTM е налична и всички училища от целия свят, които желаят могат да се възползват от нея към настоящия момент. Предлага се с безплатен пробен период и училищата може да се регистрират за него тук.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/