Училища

aSc TimeTables – удобен и лесен софтуер за училищни разписания

Промоционална цена за български училища до 31 август 2012 г.

За българска версия на продукта и информация за промоцията пишете на Емайл : info@kabinata.com или се обадете на телефон : 070018908 на цената един градски разговор.

Софтуерният продукт създава автоматично програми на училищните занятия по класове, учители, класни стаи и предварително зададени критерии. aSc TimeTables е софтуер за създаване на училищни разписания, преведен и на български език. Софтуерният продукт предоставя възможност за лесно въвеждане на всички предмети, класове, кабинети и учители, вкл. и техните договори.
 

Лесно и просто въвеждане на данни
 Софтуерният продукт предоставя възможност за лесно въвеждане на всички предмети, класове, кабинети и учители, вкл. и техните договори. Приложението позволява създаване на групи от класовете по видове, благодарение на което няколко класа може да бъдат обединявани в един урок, или включването на повече учители в един урок.
 aSc TimeTables съдържа вградени инструкции за използването му, под формата на виртуален съветник – Mr. Schoolover.  Разписанията е възможно да бъдат верифицирани и принтирани.
 
Автоматично генериране
 Програмата генерира автоматично, за няколко минути, пълни разписания, които отговарят на предварително въведени критерии, вкл. и хигиенни изисквания, като напр.: равномерно разпределение на часовете през цялата седмица; ограничения на часовете и дните, в които учителите преподават; минимални празнини между часовете за учителите; провеждане на часовете в разрешени класни стаи и мн. др. Програмата верифицира въведените данни и помага на използващия я да отстрани стандартните грешки при въвеждане на данни. Проверява също така дали въведените данни отговарят на зададените изисквания. След извършване на промени програмата уведомява дали те отговарят на зададените изисквания.
Пълно принтиране
 Можете да принтирате вашето разписание. Програмата автоматично създава разписания за всеки клас, учител или класна стая. Създава кратки изложения за разписания на класове, учители, или класни стаи за цялото училище. Веднъж принтирани помагат за лесно назначаване на учител по заместване, когато е необходимо. Можете да уточните кои класове, учители и класни стаи искате да бъдат принтирани при всяко извлечение на разписанието.
 Разписанието може да бъде експортирано в Excel или HTML формат и да бъде публикувано на сайта на училището.
 
Интуитивен контрол
 Можете да променяте разписанието чрез преместване на класовете на екрана с мишката. Програмата Ви предпазва от промени, които не отговарят на зададените изисквания и показва кога учителите имат свободно време. В случай, че не сте доволен от промените, които сте извършил, можете да ги отмените чрез бутоните „Undo” и „Redo”.
 Можете да използвате десния бутон на мишката, за да активирате команди, или можете да показвате възможните уроци за избраната позиция.
 
aSc Substitutions
 Програмният продукт aSc Substitutions Ви помага да разрешите ежедневните Ви проблеми със смените на отсъстващи учители. Програмата създава месечни и годишни отчети за отсъстващи учители и съответно за смените им. Изчислява и извънредно отработеното време от учителите.
 Създателите на програмния продукт заявяват, че интерфейсът му е толкова интуитивен, че още от първия път, когато го използвате няма да изпитате затруднения.
 Софтуерът може да бъде използван и през интернет.
  
Продуктът се предлага с безплатен пробен период и може да бъде свален от тук.

За българска версия на продукта пишете на Емайл : info@kabinata.com или се обадете на телефон : 070018908