Учители

99% от българските учители вярват, че компютърната грамотност подготвя учениците за пазара на труда

99% от българските учители твърдят, че компютърната грамотност подготвя по-добре техните възпитаници за пазара на труда, според изследването Intel Education Initiative, проведено от корпорацията Intel, произвежадаща микропроцесори и компютърни компоненти.

 

Изследването включва 2 765 учители от 15 държави от региона на Европа, Близкия изток и Африка, в т.ч. 100 български учители.

 

Според резултатите, над три четвърти (76%) от учителите вярват, че правителствата трябва да направят повече в подкрепа на достъпа до компютри в училищата. Този призив е породен от опита на учителите по отношение вдъхновяващия ефект на технологиите върху учениците, уменията, които последните развиват и по-доброто и персонализирано обучение, предоставяно от ИТ.

 

79% от всички анкетирани и 67% от българските учители казват, че учениците проявяват по-голям интерес към обучителния процес, работейки с компютър.

 

Според 60% от всички анкетирани и 41% от българските учители, при работа с компютър учениците се концентрират по-добре в процеса на обучение.

 

Според 63% от всички анкетирани и 40% от българските учители, учениците виждат ползите от съвместната работа при изпълнението на екипни задачи. Вследствие на тези задачи учениците придобиват практически умения да си сътрудничат, които са пряко свързани с работното място.

 

47% от българските учители (63% от всички анкетирани) твърдят, че техните възпитаници показват повече способности за управление на проекти, докато 33% от тях (61% от всички анкетирани) са забелязали по-добри умения за решаване на проблеми и подобрена работа в екип.

 

Не е изненадващ фактът, че 99% от всички анкетирани български учители са съгласни, че компютърната грамотност подготвя учениците за пазара на труда.

 

Работната сила е ключова за икономическото развитие на една държава, затова уменията и отношението, които днес създават технологиите в класната стая, в бъдеще ще се превърнат в национална и регионална конкурентоспособност.

 
Индивидуален подход в преподаването
 

Технологиите позволяват на учителите и да подготвят уроците си с индивидуален подход към различните ученици – според 54% от българските учители и според 73% от всички анкетирани. Технологиите помагат на учениците да са по-независими в обучителния процес.

 

56% от българските учители казват, че технологиите им позволяват да адаптират по-добре учебните материали за деца със специални нужди.

 

Учителите отбелязват, че могат да се концентрират върху възлагането на по-персонализирани задачи и коментари на личните резултати.

 

Според учителите, вследствие използването на ИТ в образователния процес, учениците са по-ангажирани и подобряват уменията си да учат самостоятелно – способност, от която ще имат полза през целия си живот.

 
Повече инвестиции
 

66% от българските учители и 70% от всички анкетирани са на мнение, че обучителният процес ще се подобри, ако всяко дете разполага със свой лаптоп като индивидуално средство за учене.

 

Едва 3% от всички анкетирани и 1% от българските преподаватели твърдят, че учениците им разполагат с персонални преносими компютри.

 

79% от българските учители и 76% от всички анкетирани призовават правителствата да инвестират повече в ИТ в училищата. Нужни са и инвестиции в професионалното развитие на учителите и в учебно съдържание.

 

Иринел Бурлою, мениджър „Бизнес развитие“ за България и Румъния, Intel, коментира: „Вярно е, че трябват повече инвестиции в ИТ технологии, но наистина става въпрос за самите учители. Не комютрите правят чудеса, а учителите. Ето защо ние разработихме програмата Intel Teach с цел да помогнем на учителите да използват компютрите като спомагателен инструмент за обучение. До момента сме обучили 7 милиона учители в цял свят и ще продължим да инвестираме в тази програма, както и да работим с правителствата, преподавателите и индустрията в съответните страни.“