Ученици

96.62% от четвъртокласниците се явиха на НВО по математика

В 1838 училища в цялата страна вчера се проведе националното външно оценяване по математика за четвърто клас. На изпита се явиха 58 512 деца, което представлява 96.62% от всички четвъртокласници.

Изпитът започна в 10:00 часа и продължи 40 минути, а за учениците със специални образователни потребности – до 12:00 часа.

Тестът по математика съдържаше общо 19 задачи – 16 от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

С една точка ще се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с две точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на усвоени знания.

Училищна комисия ще оценява писмените работи, а резултатите ще са готови до 3 дни.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя може да бъда вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща. Оценките не се включват при изчисляването на годишния успех на ученика.

Останалите дати за малките матури за четвъртокласници са:

12 май 2016 г. – Български език и литература;
13 май 2016 г. – „Човекът и природата“;
16 май 2016 г. – „Човекът и обществото“.