Училища

96 градини и още 19 училища стават защитени, ще получават повече пари от държавата

96 детски градини и части от градини, както и 19 нови училища да придобият статут на защитени, предвижда проектопостановление на Министерския съвет, внесено за обсъждане на 10 ноември от образователния министър Красимир Вълчев.

Детските градини могат да получават такъв статут от тази година, докато за училищата практиката е от 2008 г. Той осигурява допълнително финансиране на образователните институции, дори и в тях да са записани недостатъчно за издръжката деца/ученици. Дава се, за да бъдат предпазени училища и градини от закриване, когато на голямо разстояние няма други, които да поемат децата.

С прибавянето на 19 училища, в списъка ще има общо 157 защитени учебни заведения от 26 области. През 2016 г. в него имаше 142. От тях едно е било закрито през януари (ОУ „Иван Вазов“, с. Ненково, Кърджали), други три също отпадат, защото вече не отговарят на критериите.

Градините са от 24 области от общо 28-те у нас. Новите училища са от 13 области. И едните, и другите са в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана, се казва в доклада на министър Вълчев.

Детски градини и училищата, които се определят за защитени, са в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински с висока вертикална разчлененост на релефа и висока средна надморска височина. Взета е под внимание и свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на инфраструктурата.

За защитена детска градина се определя тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 км или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват поне 20 км до най-близката друга детска градина или училище, които организират задължително предучилищно образование. (В планински общини километрите се изчисляват на база на разстоянието до най-близката детска градина/училище, умножено по коефициент за приравняване, отчитащ средната разчлененост на релефа и средната надморска височина за общината.)

За защитено училище за учениците от I до VII клас се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от I до VII клас ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище с обучение в съответния клас. При VIII – Х клас минималният брой ученици е 15 ученици, а километрите – 30.

Защитените градини в планински райони получават по 21 000 лв., а останалите – по 19 000 лв. годишно. За част от детска градина в друго населено място се дават 16 000 лв., ако се намира в планински район, и 14 500 лв. – в останалите райони; Защитените училища в планински райони получават 32 000 годишно, а останалите – по 29 хил.

Източник: offnews.bg