94 училища получават допълнителни средства за стипендии

94 училища получават допълнителни средства за стипендии

Министерството на образованието и науката отпуска допълнителни средства на 94 училища от цялата страна за постигнати много добри образователни резултати.

Училищните ръководства ще разработят критериите, според които ще се разпределят стипендиите между учениците.

Училищата са разпределени в 7 групи в зависимост от средните резултати, които са постигнали на държавните зрелостни изпити за последните пет години.

Парите се предоставят на основание на правителствено постановление от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Средствата са целеви за изплащане на стипендии на учениците в гимназиален етап., т.е. от IX до XII клас.

Източник: МОН

Коментари във Facebook