Училища

94 училища получават бонуси за високи резултати

Министерството на образованието и науката отпуска допълнителни средства на 94 училища от цялата страна за постигнати много добри образователни резултати.

Училищата са разпределени в 7 групи в зависимост от средните резултати, които са постигнали на държавните зрелостни изпити за последните пет години.

Парите се предоставят на основание на правителствено постановление от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Средствата са целеви за изплащане на стипендии на учениците в гимназиален етап., т.е. от IX до XII клас. Училищните ръководства ще разработят критериите, според които ще се разпределят стипендиите между учениците.

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии, може да видите в публикация на сайта на МОН. 

Източник: МОН