Ученици

938 ученици в Пловдивска област са застрашени от отпадане

938 ученици, които са завършили тази година основно образование, не са кандидатствали никъде в кампанията за прием след седми клас. Заедно с неприетите на първи тур общият брой на застрашените от отпадане става 1105, тоест почти всеки пети седмокласник в Пловдивска област.

Тези деца са на 16 г. и подлежат на задължително обучение. Затова от Регионалното управление по образование ще изпратят поименни списъци на кметовете и на директорите на училищата, в които застрашените от отпадане са учили през миналата учебна година. Целта е да се намери начин децата да бъдат върнати в клас.

Често причините да не подадат документи са свързани с незаинтересованост, но има случаи на липса на информация, неумение да се работи с онлайн системата, пропуснати срокове, обясни шефката на РУО Иванка Киркова.

Тя увери, че ще се направи всичко възможно за мотивирането на тези ученици, включително и по механизма за обхват и задържане в клас, който предвижда работа на междуинституционални екипи по всеки отделен казус.

Източник: marica.bg