Ученици

9 100 ученици са върнати в клас

100 ученици на възраст предимно между 9 и 15 години, са върнати обратно в училище. А от повторно отпадналите през 2017 г.  2100 деца, за 426 е направен опит да бъдат върнати обратно в класните стаи. Това съобщи депутатът от ГЕРБ Станислава Стоянова.

Родителите на 8000 деца пък доброволно са ги записали да посещават училище или детска градина, като най-голям е броят им във възрастовата група между 6 и 7 години. Седем души на възраст над 18 години пък са поискали за пръв път в живота си да посещават училище. Обнадеждаващото е, че за първи път от 6 години в България процентът на предварително напусналите училище млади хора е намалял от 13,8 на 12,7%. Като целта е до 2020 процентът да падне под 10.

Общо 1239 екипа у нас с 10 000 учители, директори, социални работници, полицаи, кметове на населени места са ангажирани с връщането обратно н учениците в учебните заведения. За тази цел са били извършени общо 24 356 посещения на домашните адреси на децата. На 234 семейства, които по една или друга причина не са пускали децата си на училище или не са ги контролирали, са издадени актове с парични санкции.

Най-много издадени актове има в Стара Загора – 104 и Сливен – 103. Заради натрупани повече от 5 неизвинени отсъствия в периода септември 2017 – януари 2018 г. са спрени 55 135 месечни социални помощи в размер на 2,2 млн. лв. представителите на вобилните екипи, посещаващи домовете на учениците споделят, че една от основните турдности е свързана с това, че голяма част от учениците, които по документи се водят към дадено училище, в действителнот отдавна са  в чужбина. А родителите им изобщоне са си направили труда да информират за това учебното заведение, те да бъдат отписани. Поради това те продължават да се водят като „мъртви души”. към началото на тази учебна година броят на децата в чужбина е 87 197.

Източник: monitor.bg