Ученици

9 000 ученици с допълнителна подкрепа в училище

Над 9000 са учениците, включени в допълнителни обучения по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, реализиран от Министерството на образованието и науката. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., като възможност за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19. Дейностите  продължават до края на 2023 г., прилагайки нови образователни подходи.

Само през май и юни в допълнителни обучения са участвали около 6 000 деца, което е рекордна активност от началото на проекта, съобщи Владимир Станчев, ръководител на проекта и директор на дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в МОН на работна среща с представители на регионалните управления на образованието.

Допълнителни обучения по различни учебни предмети се реализират в 560 училища. Владимир Станчев обясни голямата активност с доброто взаимодействие между регионалните координатори и директорите на училища, а също и с това, че уроците вече могат да се провеждат не само онлайн, а и присъствено в класните стаи.

Освен това децата и техните родители използват тази допълнителна подготовка, за да се представят по-добре на изпитите от националното външно оценяване и матурите. Математика и български език и литература са предметите, по които учениците най-често се включват в допълнителни обучения. Областите Шумен, Монтана, Смолян, Сливен и Враца са с най-голям брой деца, участващи в тези уроци.

От 1 юли стартираха и дейности в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата. Те дават възможност на още над 11 000 деца от уязвими групи в предучилищна възраст да получат допълнителни обучения по български език по проекта. Дейностите имат за цел да повишат готовността им за училище.

Източник: МОН