Институции

9 нови магистърски програми в УНСС

9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием. Това каза доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София.

Учебното заведение запазва традицията си да има магистърско обучение държавна поръчка, уточни Ралева пред „Фокус“ и добави, че около 50% от специалностите се предлагат в тази форма.

Доц. Ралева обясни как протичат кандидат-магистърските изпити и напомни сроковете за подаване на документи. „Ще бъдат проведени изпити в хартиен и електронен вариант под формата на тест за завършили както икономически, така и неикономически специалности в бакалавърската си степен. Желаещите да положат приемен изпит в електронен формат трябва да подадат документите си до 10 септември. Те ще се проведат на 11 и 12 септември. Кандидатите, които ще се явят на тест в хартиен вариант, трябва да подадат документите си до 12 септември. Хартиеният кандидат-студентски изпит ще се проведе на 23 септември. За същата дата са насрочени и изпитите под формата на есе и приемният изпит на английски език“, отбеляза доц. Стела Ралева.

7 от новите 9 магистърски програми са в редовна форма на обучение, 3 – в дистанционна, а 1 се предлага и в двете форми. Новите предложения в редовна форма са: „Управление на миграционните процеси“, „Предприемачество“ със специализация „Бизнес“, „Международно банкиране и финансови пазари“, „Вътрешен одит“ с преподаване на английски език, „Управление на киберсигурността“ и „Политика и бизнес“. Новите специалности в дистанционна форма на обучение са: „Развитие на интелигентни градове“ и „Дигитален маркетинг“ с преподаване на английски език. „Публичен финансов мениджмънт“ се предлага както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение.

Източник: monitor.bg