Училища

88 училища вече са отстранили проблемите по спортните си площадки

Проверката, която беше разпоредена от министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова и която трябваше да определи състоянието и степента на сериозност на проблемите на спортните площадки в 345 училища в страната е приключила и сега следват стъпки по отстраняването им.

За отстраняването на констатациите са набелязани конкретни мерки и срокове, предава пресцентърът на МОН.

Към 28.06.2013 г. изцяло отстранени са проблемите в 88 училища. В 13 училища се работи по констатираните проблеми и в зависимост от естеството на работата са определени срокове за тяхното отстраняване. Частично са отстранени проблемите в 71 училища.

Директорите на училищата с констатирани неизправности са уведомили съответните институции, които имат конкретни задължения за осигуряване на безопасни условия на спортните площадки и съоръжения. Някои училища са укрепили или премахнали със собствени средства неизправни спортни съоръжения в дворовете на училищата.

Със съдействие на електроразпределителните дружества са проведени замервания на ел. съоръжения и са обезопасени или отстранени такива, които са били потенциално опасни.Продължават огледите в училищата от комисии, определени от кметовете на общините, за набелязване на конкретни ремонтни дейности.