Училища

88 неделни училища в чужбина са били разкрити преди началото на учебната година

88 български неделни училища в чужбина бяха разкрити преди началото на настоящата учебна година, съобщи заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, на заседание на парламентарната комисия за българите в чужбина. 51 от новите училища са започнали да функционират по Национална програма „Роден език и култура зад граница“, а останалите 37 са разкрити по разпоредбите на Постановление на Министерски съвет от 2011г.

Българските ученици зад граница вече могат да посещават наше училище в американския град Орландо, в Манхайм – Германия, в Торонто – Канада, и др.

С бюджета на Министерство на образованието и науката за тези училища се осигуряват средства за учебници, учебни помагала, дидактически материали и българска художествена литература, възнаграждения на учителите по български език, история и география на България, както и за възнаграждения на учителите, водещи извънкласни дейности по съхраняване на националната идентичност, обясни пред депутатите Диян Стаматов.

Той добави, че преди началото на годината беше направен регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина. В МОН има нова дирекция, която отговаря за българските училища в чужбина и тя ни дава възможност за още по-ефективен контрол над тях, каза още Стаматов.

Той представи и информация за приема на българите от чужбина и гражданите на Република Македония в нашите висши училища. За академичната 2016/2017 г. бяха разкрити 1150 свободни места, за които кандидатстваха 1016 младежи. От тях 109 са поискали да се обучава за магистри. Приетите в двете образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър, са общо 757 студенти в над 25 университета. По-голям интерес тази година имаше от младежи от Украйна, Македония, Молдова и Албания, допълни Стаматов.  

Източник: МОН