Ученици

87,2 на сто от учениците учат английски език

България, наред с Белгия, Люксембург и Унгария, е сред държавите в ЕС, където под 90 на сто от младежите учат английски език, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

У нас английски учат 87,2 на сто от учениците, в Белгия – 46,3 на сто, в Люксембург – 54%, а в Унгария – 69,3 на сто.

България (17,9 на сто), наред с Литва (66,7 на сто), Естония (64,7 на сто), Латвия (60,4 на сто) и Словакия (21,2 на сто), са държавите в ЕС, където най-често изучаваният втори чужд език е руският.

У нас едва 1,3 на сто от учениците изучават втори чужд език. Учещите немски език у нас са 6,8 на сто, а френски – 2,7 на сто.

В ЕС учениците най-често учат английски, на второ място е френският, следван от немски и испански. Най-малко са европейците, които учат италиански като чужд език – едва 1%. Най-много чужди езици учат младежите в Кипър, Люксембург, Малта, Хърватия, Италия, Австрия, Испания, Франция и Полша.

Най-често втори чужд език изучават учениците в Люксембург, Естония и Гърция. Португалските, белгийските и словенските ученици най-рядко изучават втори чужд език, сочи статистиката.

Източник: dnes.bg