Ученици

87% от 16-годишните са опитвали алкохол

Стряскащите 87% от 16-годишните у нас са употребявали алкохол през живота си, а почти 40% са пушили тютюневи изделия, показват данните от Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици ESPAD 2011, представени днес от Анина Чилева, основен изследовател за България към Национален център по обществено здраве.

В проучването, обхванало всички страни от ЕС са участвали 105 000 ученици от девети и десети клас, като българските участници са били 2217.

Според резултатите, ние сме в златната среда в таблицата на ESPAD по степен на интоксикация – 20% от анкетираните ученици през последните 30 дни са пили, каза Чилева. Над 40% от участващите пък са дали положителен отговор на запитването дали са употребили пет или повече питиета през последния месец, предава БГНЕС.

Младежите осъзнават негативните ефекти от употребата на алкохол, добавя Чилева.

България обаче е една от страните с високо разпространение на тютюнопушенето. В доклада на ESPAD страната ни е на четвърто място в класацията. 39% от участващите в извадката ученици са пушили. Момичета в тази възраст пушат повече от момчетата, като между 2007 и 2011 г. има малко покачване на броя им, допълва Чилева.

26% от анкетираните в Европа са споделили, че са употребявали наркотици. Според директора на Националния фокусен център по наркотици и наркомании Момчил Василев тук не става дума за наркомани, а за такива, които по една или друга причина са употребявали дрога.

По отношение на употреба на сънотворни и успокоителни страната ни е в края на класацията с 3% от анкетираните ученици.