Мнения

84% удовлетворени от целодневната организация на учебния процес

„Чрез проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ се опитахме не само децата да престояват 6 часа допълнително в училище, а да добавим стойност към техните образователни резултати“, коментира ръководителят на проекта Красимир Вълчев – главен секретар на Министерството на образованието и науката.  

„Също така да изпълним със съдържание целодневната организация на учебния ден и да ги направим доволни от това“, добави той.

Сред основните позитиви той подчерта, че този тип организация на учебния ден допринася за намаляване дела на отпадналите от училище.

Сред показателите, които са значими за оценката на проекта, Вълчев посочи висока удовлетвореност на децата, на учителите и на родителите от целодневната организация –  84 %.  

Едно от постиженията на проекта е придобиването на по-голяма убеденост в образователните резултати на учениците и по-голяма сигурност по отношение опазване живота и здравето на децата.

Висока оценка на реализираното по проекта за средищните училища и постигнатите от учениците резултати постави Деян Колев от Център „Амалипе“, който бе и член на Комитета по наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Резултатите от извършения анализ и оценката на влиянието на целодневната организация на учебния процес върху качеството на образователните услуги, представиха Светозар Томов и Радосвета Дракева.

Според Томов по данните от националното външно оценяване съвсем ясно се вижда, че в периода от V до VII клас децата, които са били с целодневна организация на учебния ден, се развиват по-бързо, показват прогрес и това е, защото те прекарват още 6 часа в училище с широка педагогическа подкрепа.

Източник: Пресцентър на МОН