Училища

822 ученици в Смолянско с нови раници за първия учебен ден

Раници за общо 425 първокласници и 397 второкласници и сувенири за всички ученици от средищните училища в област Смолян са предвидени по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, информира rodopinews.com.

По проекта на Министерството на образованието в Смолянска област са обхванати близо 2300 деца. Той се реализира в цялата страна и целта му е да се подпомогне процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от първи до осми клас от средищните училища.

В Смолянска област са включени общо 19 учебни заведения, където е създадена и организация за обедно хранене на учениците, съобщават от регионалния инспекторат на министерството.

Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл – задължителна подготовка, задължително-избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри.

снимка: rodopinews.com