Учители

8000 учители работят на срочни договори

Според шефа на Синдиката на българските учители Янка Такева, особено популярна практика в последно време е, учители да бъдат наемани на договори само от септември до началото на лятната ваканция и така трудовият им стаж се прекъсва за три месеца.

Това е нов похват, който се ползва в последно време от някои директори на училища, като по този начин се спестяват заплати и се икономисва от парите по делегирания бюджет.

Синдикатът е изискал от НОИ информация колко са учителите, работещи на срочни договори, и техният брой се оказал неочаквано голям. Това са около 8000 души, което е 10% от учителското съсловие.

Обикновено тази практика се прилага с цел икономисване на парите от делегирания бюджет, но това поставя учителите в силно затруднено положение, както по отношение на стажа им, така и на възможността да теглят кредити например, за което също се изисква безсрочен трудов договор.