Ученици

80% от децата са на детска градина или в предучилищна

Предучилищно обучение у нас получават 80% от децата, сочи статистиката на НСИ за последната учебна година. 12 месеца преди това са били малко над 70 на сто.

На практика това са децата в последна група в детската градина и тези, чиито родители предпочитат да ги пратят в подготвителни групи в училище.

Постигнатият по-висок обхват на децата в детските градини е важен индикатор, който показва усилията на общинските администрации за по-пълно обхващане на малчуганите в предучилищните групи, коментират анализаторите на данните, цитирани от „Монитор“.

Средният брой деца в забавачка за страната е 108, като за градовете е значително по-голям – 154, отколкото за селата – 53. Средният брой деца, формиращи една група, е 24, като в градовете този брой е 25, а в селата – 20.

1821 деца, или 0.8% от общия брой, посещаващи детски градини, са посещавали частни заведения. У нас фукционират 50 лицензирани частни детски градини.

снимка: Георги Димитров/vesti.bg