Учители

80 лв. бонус за квесторите на изпитите в 7-и и 12-и клас

Финансова премия в размер на 80 лева ще получат квесторите и учителите-консултанти на националното външно оценяване в края на 7-ми клас, както и на държавните зрелостни изпити и на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация в 12-ти клас.

Това решиха представителите на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничеството в образованието, които подписаха анекс към Колективния трудов договор в системата,съобщават от МОН. „Сумата ще бъде изплатена и на членове на комисия за провеждане на ДЗИ, включително и на непедагогическия персонал, както и на директорите на училищата, в които се провеждат изпитите. Решението се отнася за настоящата учебна година при реално изпълнение на задълженията.“, обясняват от там. Ангажираните лица ще имат и грижа да се спазва стриктна хигиена, да правят периодично дезинфекциране на всички общи помещения, охрана на сградите и др. ангажименти на институциите.От просветното министерство уточниха за „Монитор”, че бюджетът за бонусите е от икономиите на училищата, които в момента са затворени и нямат обичайните разходи.

В момента се актуализира броят на квесторите и се прави разпределение според необходимостта от повече зали за провеждане на изпитите при спазване на изискването за по-голяма отдалеченост. „За осигуряване безпроблемното провеждане на изпитите е необходимо да се осигурят и значителен брой квестори за залите, коридорите и входовете на училищата.”, допълниха от МОН. Поради спазване на изискванията за отстояние между пребиваващите в едно помещение в случаите, в които е необходимо намаляване на предварително зададения брой на учениците до брой, съобразен с площта на стаята, ще трябва да се ангажират допълнително още хора за участие в изпитите като квестори. „РУО имат изготвени списъци на лицата, желаещи да участват в изпитите като квестори, но предвид извънредното положение и усложнената обстановка тези списъци се актуализират, едни хора се отказват, други желаят да се включат.”, уточниха от просветното министерство. Затова и точният брой на квесторите ще е ясен в деня на съответния изпит.

Педагогическите специалисти, които провеждат занимания с учениците през летните месеци, след приключване на втория учебен срок, ще могат да отчетат работното си време при осъществена работа поне два астрономически часа на ден, решиха още социалните партньори.

Поради преустановяване присъствената работа в детските градини и училищата, във връзка с пандемията от COVID 19, е договорено увеличение с 20 дни на допълнителния платен годишен отпуск за непедагогическия персонал.