Учители

8 учители получиха наградата на МОН „Константин Величков“

8 учители получиха наградата на МОН „Константин Величков“. Преподавателите бяха избрани от комисия в министерствотона образованието,след предложения на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена. Отличените педагози получиха грамота и по 1000 лева парична награда.

Призът „Константин Величков“ е учреден през 2005г.и традиционно се дава по случай  1 ноември – Ден на народните будители, за високи постижения и принос за развитие на образованието. Той се присъжда на преподаватели по различни предмети, разпределени в три категории – за работа с изявени и даровити деца и ученици или със специални образователни потребности (СОП), за методическа, творческа и иновативна дейност и за възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността и извънкласни занимания.

В първото направлениe награда получиха Ангелина Банчева-Байгънова (старши учител по математика в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца), Румяна Цветкова (директор на детска градина „Теменуга“ – Плевен с групи с деца със СОП) и Светлана Бюйлекова (старши учител по философски цикъл в ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък).

За методическа, творческа и иновативна дейност министърът награди Тошко Христов (старши учител по история и цивилизации в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново), Албена Борисова (учител по немски език в ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана) и Йорданка Филева (главен учител по български език и литература във II СУ „Проф. Никола Маринов“ – Търговище).

В третата категория – за възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността и извънкласни занимания, Кунева връчи наградите на Любка Панкова (директор на СУ „Васил Левски“ – с. Коларово, община Петрич) и Димитър Димитров (старши учител по математика в 125 СУ „Боян Пенев“ – София).

Източник: МОН