Мнения

8 проекта на учебници по история и цивилизации за V клас

8 проекта на учебници по история и цивилизации за V клас са внесени в Министерство на образованието и науката. В комисията по оценяване на съдържанието на проектите участват 7 души – учители, преподаватели и научни работници от БАН, както и експерт от РИО. Други 6 души ще оценяват графичния дизайн и полиграфическото изпълнение на учебниците.

Министър Меглена Кунева увери, че оттук нататък МОН ще работи бързо, за да може учениците в V клас да имат нови учебници по история.

До средата на юли комисията в МОН трябва да приключи работа, за да може след това учителите в страната да изберат, по кой от одобрените учебници ще преподават през следващата учебна година.

Източник: МОН