Учители

Обучение за работа с Майкрософт тиймс

Microsoft Teams

МРЕЖАТА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ предоставя облачни технологии за образованието в България от 10 години.

Ние сме доказали, че можем да научим училищните екипи как се реализира ролята на преподавателя като модератор и мотиватор чрез Майкрософт Тиймс.

Уверени сме, че в сложната обстановка и при предприемане на електронно обучение, можем да помогнем компетентно на всяко училище за онлайн водене и насочване на учебния процес и постигане на целите по отделните предмети.

Чрез Майкрософт Тиймс с наша помощ ще можете да организирате не само синхронно и асинхронно дистанционно обучение, а и цялостен обучителен процес – с комуникация, представяне на нови знания, възлагане на домашни работи, изпитване, тестове и поставяне на оценки.

Нашето предложение в помощ на бързото въвеждане на ефективно дистанционно обучение чрез Майкрософт Тиймс във вашето училище е следното:

ОБУЧИТЕЛЕН ОНЛАЙН КУРС НА ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИТЕ ОТ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ С АКАУНТИТЕ ОТ @EDU.MON.BG

Обучители с над 10 годишен опит в сферата на ИКТ технологиите в образованието ще се включат онлайн и ще Ви съдействат.

В рамките на обучението в реална среда ще усвоите използването на безплатната за вашето училище платформа за виртуална класна стая Мicrosoft Teаms с акаунтите Ви, предоставени от МОН.

Microsoft Teams работи по съобразената с българските условия методология за провеждане на дистанционно обучение.

Нашата оферта за обучение на Живо във виртуална класна стая, с възможност за задаване на въпроси, дискутиране на казуси и последващи консултации, е срещу еднократна такса:

– За училища до 200 ученика – 450 лв. на обучение за всички учители
– За училища от 201 до 500 ученика – 600 лв на обучение за всички учители
– За училища над 500 ученика – 750 лв на обучение за всички учители

В рамките на обучението в реална среда ще научите как да ползвате безплатната платформа за виртуална класна стая Мicrosoft Тeаms.

Тя е съобразена с българските условия методология за провеждане на дистанционно обучение и работи с акаунтите ви, раздадени от МОН.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ ПИШЕТЕ НИ НА OBLAK@TEACHER.BG ИЛИ СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛЕФОН: 0879230100, 087983010

Повече информация