Институции Училища

Започва модернизация на 101 гимназии в страната

Главният секретар на МОН Албена Михайлова подписа първия договор от поръчката за модернизация на 101 професионални гимназии в цялата страна.

Контрактът със софийската фирма „Ес-Джи 81“ ЕООД на Албена Цветанова Василева е за инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и на ПГХХТ „Дмитрий Иванович Менделеев“ във Варна. Той е на стойност близо 2 461 190 лв. с ДДС.

Поръчката е прекратена за добричките Финансово-стопанска гимназия и ПГ по туризъм, а също така за търговищките ПГ по икономическа информация и Професионално-техническа гимназия. Причината, посочена от комисията по избора, е, че не е подадена нито една подходяща оферта за тези обекти. Комисията е класирала на първо място „Билдинг груп“ ЕООД за две гимназии във Варна – ПГ „Проф. Асен Златаров“ и ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“. Ангажимент на консорциум „Стосин-Би-Русе“ ще бъдат трите гимназии в Русе – ПГ по механотехника, ПГ по икономика и управление и ПГ по строителство, архитектура и геодезия.

Варненските Търговска гимназия и ПГ по строителство архитекура и геодезия ще се изпълняват от консорциум „Инженеринг ПГ“. Инженеринговата поръчка за обновление на 101 професионални гимназии бе открита от МОН през септември месец миналата година и за изпълнението й са предвидени над 100 млн. лв. с ДДС. Средствата за нея са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“. Гимназиите от всички 28 области в страната са разделени в 46 обособени позиции и всеки кандидат имаше право да кандидатства за не повече от две.

Предвижда се да бъдат ремонтирани учебни корпуси и работилници, да бъдат санирани сградите, да се подменят отоплителни, ВиК и електро- инсталации. Инвестицията включва също ремонт на спортни площадки, дворни пространства и др. Във всички гимназии ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания.

Източник: actualno.com