Ученици

79% от учениците у нас учат английски

В публикуваните данни на Евростат за езиковите умения на учениците, България заема сравнително предно, но не и челно място със 79% от подрастващите, които изучават най-популярния английски език, информира бТВ.

Английският език очаквано е номер 1 в предпочитанията на учениците от Малта и Австрия, където той се изучава от всички. В Испания и Италия английският е предпочитан от 99% от учащите се, в Гърция – от 97%, в Хърватия – от 95%, във Франция – от 93%, в Полша – от 91%.

Като цяло 83% от учениците в началното и средно образование в ЕС изучават английски език, както и 94% от учениците в горните курсове.