Учители

7775 учители са напуснали системата през 2010 г.

Системата на образованието е била напусната през миналата година от 7775 учители и близо 3000 души непедагогически персонал, става ясно от доклад на просветното министерство за изпълнението на националните образователни програми, цитиран от вестник „Сега“.

Повече от 20.5 млн. лева пък са обещетенията, платени от ведомството. От отчета не става ясно каква част от учителите са напуснали по свое желание, колко са били съкратени и колко са пенсиониралите се. Бройката е с около 1000 по-малко от предходната година.

2008 година е била с най-много напуснали преподаватели – 8882. Това обаче тогава е струвало на държавата едва 16.3 млн. лв. В същото време държавата е отпуснала 2.3 млн. лв. за заместващи учители, като усвояемостта от училищата е над 63%.

Броят на закритите училища продължава да намалява и през м.г. те са били 19. Общо там са се обучавали 801 деца. Това перо е глътнало 3.5 млн. лева, които са отишли за покриване на разходите на закритите школа.