Мнения

775 млн. души по света са неграмотни!

Близо 775 млн. души на земята не умеят да четат и да пишат, показват данни от документ на Организацията за образование, наука и култура на ООН – ЮНЕСКО, разпространен в Бон, предава Българската телеграфна агенция.

Близо 2/3 от всички неграмотни са млади момичета и жени. Около 112 млн. посочената бройка пък са тийнейджъри.

Според генералният секретар на германската комисия по въпросите на ЮНЕСКО Роланд Бернекер, причината за тези данни се крие във факта, че навсякъде правителствата отпускат твърде малко средства за обучение по начална грамотност, при все че образованието е сред основните човешки права.

ЮНЕСКО изтъква още една сериозна причина – въоръжените конфликти в различни точки на земното кълбо.

Войните „налагат парите да се харчат за нужди на отбраната, вместо за образование“, „конфликтите намаляват икономическия растеж, съдействат за разпространение на бедността и рушат инфраструктурата“, отбелязват от организацията.

Неграмотността е сред големите проблеми и на Европейския съюз, посочва експертна група, създадена от европейския комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу за решаването на този проблем.

В общността 20% от 15 годишните и почти 75 млн. възрастни не разполагат с основни умения за четене и писане. Това на практика ги обрича на пазара на труда и така ги излага на бедност и самоизключване, сочи още докладът.

В приложенията към този документ се отбелязва, че около и над половината от непълнолетните момчета в България, Румъния и Малта показват слаби умения да четат (по данни от 2009 г.).

Същевременно нашата страна е сред държавите в ЕС, където в периода 2006-2009 г. се отчита най-сериозен спад в броя на учениците със слаби резултати по четене (над 10 процента).

Експертите дават и препоръки за подобряване на положението. Според една от тях се налага увеличаване броя на учителите мъже, които да са пример на момчетата, традиционно четящи по-малко от момичетата. Посочена е и необходимостта от безплатно висококачествено образование и грижи в ранна възраст за всички деца, от наличие в началните училища на повече учители, специализирани в усвояването на четенето, както и от промяна на представите по отношение на дислексията.

Бедността и слабата грамотност са в права зависимост. Затова се смята, че ако Европа успее да постигне определените за 2020 г. цели за основни умения в областта на грамотността, математиката и естествените науки (85 % от 15-годишните да изпълняват тези показатели), това би довело до увеличаване на БВП с 21 трилиона евро през живота на децата, родени през 2010 година.