Учители

759 лв. може да е стартовата заплата за учител наесен

759 лв. стартова заплата за учител, 791 лв. за старши и 836 лв. за главен учител – с тези по-високи нива на минималните възнаграждения може да посрещнат новата учебна 2017/18 г. преподавателите у нас. През уикенда новият просветен министър Красимир Вълчев съобщи, че обещаното двойно увеличение на учителските заплати през следващите 4 г. ще стане на стъпки, като първата ще се случи още през тази година. Според плановете това може да стане в началото на септември, а скокът да е с около 15%.

Точните проценти и датата на очакваното увеличение тепърва ще се детайлизират, обясни министърът пред „Сега“. За целта първо трябва да станат ясни параметрите на актуализираната 3-годишна бюджетна прогноза на правителството, в която се очаква процентът от БВП за образование да бъде повишен от сегашните 3.5%. Едва след това ще може да се каже с колко точно ще се повишат възнагражденията на преподавателите и дали определеният скок ще е само за минималните заплати в системата, или ще важи за всички педагози. При последното увеличение например стартовите заплати бяха увеличени с 10%, а останалите – с 8%.  

Ако прогнозите от 15% увеличение се сбъднат, това означава, че минималната стартова заплата на учителите ще се увеличи от 660 на 759 лв. Сметките показват, че старши учителите и старши възпитателите би трябвало да получават не 688 лв., а 791 лв. Главните учители и възпитатели пък следва да се разписват минимум срещу 836 лв. начално възнаграждение при 726 лв. в момента. Минималните основни заплати на директорите би трябвало да скочат от 825 на 948 лв., а на зам.-директорите на детски градини и училища – от 700 на 885 лв. Към момента не е ясно дали и педагогическият персонал в учебните заведения ще бъде уважен с по-високи възнаграждения.

Според предварителните разчети на МОН увеличението на заплатите тази година – за 3-те или 4-те оставащи месеца на 2017 г., ще струва малко под 100 млн. лв. За сравнение тази година заетите в системата – персонал и педагози, получават общо 126 млн. лв. повече, включително и заради увеличението на минималната заплата на 460 лв. „Не става дума просто за поредно увеличение на учителските заплати, а за мярка за разрешаване на дългосрочния проблем в образованието – нуждата от обезпечаване на системата с добри преподаватели“, коментира министър Красимир Вълчев. Още при встъпването си в длъжност той обеща допълнителни стимули за преподавателите в отдалечените и малки населени места, които обаче ще станат факт най-рано от 2018 г.

Порочната практика на повечето директори на училища да пестят от делегираните бюджети, назначавайки преподаватели на договори само от 15 септември до 30 юни, ще бъде обсъдена със социалните партньори, обеща новият просветен министър. Според него назначаването на педагозите временно за определен срок не противоречи на Кодекса на труда, но за промяна на това положение ще се потърси „нормативна промяна“. „Със социалните партньори ще подготвим списък от мерки“, коментира той.

Източник: segabg.com