Учители

7,50 лв. на час за заместващ учител

Банка за учители показва списък от педагози, които могат да заместват свои отсъстващи колеги по националната програма „Без свободен час“. От 1 октомври тази година е увеличено и заплащането, като за един взет час на колега вече се заплаща с 50 стотинки отгоре – до 7,50 лв. Това разказа за „Монитор“ шефката на Регионалното управление по образование в София Ваня Кастрева. Тя обясни, че в столичната банка за кадри имало около 50 лица с педагогическа правоспособност. Кастрева добави, че в списъка се включват както пенсионери, така и безработни лица с педагогическа правоспособност, които проявяват интерес да вземат часовете на свои отсъстващи колеги.

До въпросния списък имат достъп директорите, като те прибягват до него, когато не могат да осигурят заместващ учител от своето училище. Проверка на „Монитор“ показа, че банка за кадри има не само в София, но и в други градове в страната като Кюстендил, Габрово, Русе. Идеята на националната програмата „Без свободен час“, която вече действа от години, е учители да заместват свои колеги, които са в отпуск или пък болничен, така че учениците да нямат свободни часове.

Целта на програмата е да се намалят отсъствията на учениците, както и да се осигури непрекъснат учебен процес. Възползвам се от възможностите на програмата, но заместващите учители са от нашето училище, разказа директорката на столичното 31-во СУЧЕМ, известно още като „Бастилията“, Надежда Николчева.

Тя обясни, че ако отсъства учител по математика например, приоритет е да бъде заместен от колега, който преподава по същия предмет. Ако обаче няма такава възможност, часът се води от друг педагог, само че има условие той все пак да преподава на съответната паралелка, за да е познат на децата. В такива случаи часът е посветен на здравно образование, екология или пък други важни теми за децата. Така на практика децата пропускат урока по съответния предмет, който са имали по програма. Николчева разказа още, че парите за заместване се изплащат всеки месец на учителите, а разходите на школото се възстановяват на полугодие.

Източник: monitor.bg