736 семейства във Варна без помощи, заради отсъствия на децата им от училище

736 семейства във Варна без помощи, заради отсъствия на децата им от училище

Следим стриктно дали децата редовно посещават училище и дали не допускат неизвинени отсъствия. 736 семейства са санкционирани през първите девет месеца на 2017 година, заради допуснати от децата им повече от 5 неизвинени отсъствия, без уважителна причина. В тези семейства се отглеждат общо 837 деца, съобщи вчера шефката на дирекция „Социално подпомагане“ във Варна, Адриана Григорова.

За този период дирекцията е санкционирала и 50 семейства, в които се отглеждат 52 деца в предучилищна възраст, тъй като са допуснали отсъствия за повече от три дни, без уважителна причина. 22 761 семейства, в които се отглеждат 33 183 деца, се подпомогагат от дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, каза още Григорива, като отбеляза, че и по отношение на семейните помощи се наблюдава тенденция за намаляване на броя на получаващите ги. Спрямо същия период на 2016 година месечните помощи са намалели с 12%, уточни експертът.

Григорова посочи, че се запазва като най-голям относителният дял на месечните помощи, които семействата получават за отглеждане на дете до завършване на средно образование.

Източник: monitor.bg

Коментари във Facebook