Ученици

736 семейства във Варна без помощи, заради отсъствия на децата им от училище

Следим стриктно дали децата редовно посещават училище и дали не допускат неизвинени отсъствия. 736 семейства са санкционирани през първите девет месеца на 2017 година, заради допуснати от децата им повече от 5 неизвинени отсъствия, без уважителна причина. В тези семейства се отглеждат общо 837 деца, съобщи вчера шефката на дирекция „Социално подпомагане“ във Варна, Адриана Григорова.

За този период дирекцията е санкционирала и 50 семейства, в които се отглеждат 52 деца в предучилищна възраст, тъй като са допуснали отсъствия за повече от три дни, без уважителна причина. 22 761 семейства, в които се отглеждат 33 183 деца, се подпомогагат от дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, каза още Григорива, като отбеляза, че и по отношение на семейните помощи се наблюдава тенденция за намаляване на броя на получаващите ги. Спрямо същия период на 2016 година месечните помощи са намалели с 12%, уточни експертът.

Григорова посочи, че се запазва като най-голям относителният дял на месечните помощи, които семействата получават за отглеждане на дете до завършване на средно образование.

Източник: monitor.bg