Училища

73 734 места в университетите тази година

Новоприетите студенти в българските университети тази година ще са 73 734. 58 515 от тях ще са в държавните, а 15 219 – в частните университети, става ясно от решение на Министерския съвет.

2015 ще са докторантите в държавните ВУЗ, 69 – в частните, и 339 – в научните организации.

Увеличава се планираният прием по приоритетни за обществото области като педагогически науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, здравеопазване и спорт.

По заявка на Министерството на здравеопазването целенасочено е увеличен приемът за обучение по специалностите „Медицинска сестра“ със 129 места и „Рентгенов лаборант“ с 16 места.

За първи път се дава възможност на български висши училища да обучават студенти по специалностите „Парамедик“ (82 места за професионални бакалаври) и „Лекарски асистент“ (60 места за бакалаври).

С приетия от Министерския съвет документ се утвърждава и броят на приеманите за обучение студенти и докторанти – българи, живеещи извън страната, както и граждани на Република Македония, пише Офнюз.