Училища

73-то СОУ, София изпълни проект за модернизация за 280 000 лв.

Проект на стойност над 280 000 лв. за обновяване реализира 73-то СОУ „Владислав Граматик”, София (www.sou73.bg). Средствата са предоставени от Фондация „Америка за България”.

Училището е с чуждоезиков профил по немски език, известно е още и като ІІ немска гимназия.

Средствата са използвани не само за цялостен ремонт на училището – мазилки, подови покрития, ВиК и електроинсталация и т.н., а и за напълно ново обзавеждане на стаите, оборудване на специализирани кабинети и компютърна и презентационна техника и интерактивни дъски.

Специализираните кабинети, оборудвани по проекта, са общо 8 по чужди езици и 1 по химия – от училището споделят, че дори специализираните паралелки и училища по химия нямат толкова съвременна училищна лаборатория.

Благодарение на проекта във всяка класна стая в училището, освен напълно ново обзавеждане, има и проектор и интерактивна дъска.

Проектът е съфинансиран от Немското посолство – €20 000; Дом на Москва в София – 5 000 лв.; Фондация „Просвета” (обучение на учители), както и от училищното настоятелство с 2 270 лв. и от родители, които са дарили между 300 лв. и 1000 лв.

Училището е подкрепяно и от международната програма „Партньори в познанието“ на Microsoft.

Бюджетът на проекта както и снимки – сравняващи преди и след ремонта, са публикувани в сайта на училището.