Ученици

70 процента от 15-годишните четат за удоволствие и забавление

Междинен доклад на PISA 2009 дава крайно любопитни данни за интересите на родните ученици. Оказва се, че 70% от 15 годишните у нас четат за удоволствие и забавление, цитират изследването централните печатни медии.

Най-мащабното проучване за четивната грамотност и знанията по математика и природни науки се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в над 60 държави в целия свят.

Резултатите ни изстрелват преди държави като Финландия, САЩ, Япония, Щвейцария и Люксембург. Колкото нашите деветокласници четат в Тринидад и Тобаго, Панама и Литва. Средният процент на държавите от ОИСР е 63%.

В доста от страните, служещи ни като цяло за пример независимо в коя сфера (Холандия, Белгия, Чехия, Ирландия, Германия, Словакия и Норвегия) повечето от децата изобщо не четат за удоволствие. На обратния полюс пък са в Казахстан, Албания и Тайланд, където почти всички анкетирани се забавляват с четене.

България попада в графата на държавите, в които делът на четящите ученици се увеличава с няколко процентни пункта за периода от 2000 до 2009 г. Тук сме заедно с Канада, Гърция, Япония, Тайланд и Хонконг-Китай.

В края на миналата година обаче именно данните на PISA показаха, че българските ученици не разбират добре съдържанието на текстове и предпочитат да четат основно списания. Наскоро пък стана ясно, че родни учители ще имат достъп до задачите на международната организация, като целта е да могат да преподават така, че българските ученици да имат по-високи резултати на периодичните препитвания.

Още по темата