Ученици

6983 младежи на втората задължителна матура

6983 младежи са заявили желание да се явят на втората задължителна матура, сесия август-септември 2016 г. Най-много от тях са предпочели география, следвана от предметите биология и английски език.  Матура се провежда в 215 училища. 

В МОН бе изтеглен вариант 2 за втория задължителен зрелостен изпит по предмет по избор. 

Заместник-министър Диян Стаматов припомни, че матурата отново ще се проведе на модули, както първата от сесия август-септември по български език и литература. 

Изпитът е на модули, но с различен брой и различна продължителност за работа върху всеки модул.

Източник: МОН