Учители

68 млн. лв от ОП НОИР за преквалификация на учители

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

От думите му стана ясно, че 275 млн. лв. ще бъдат инвестирани в извънкласни занимания в училищата, а 68 млн. лв. ще бъдат похарчени за преквалификация на учители.

За дуално обучение ще бъдат инвестирани 23 млн. лв., а за изграждане на центрове за кариерно ориентиране – 15 млн. лв. По проекта за студентски практики ще бъдат инвестирани 120 млн. лв., а за рейтинговата система ще се заделят 4 млн. лв.