Учители

67 учители-стажанти ще бъдат включени в програма за придобиване на квалификация

67 учители-стажанти от 46 пилотни училища ще бъдат включени в магистърска програма на ПУ „Паисий Хилендарски“ за придобиване на професионална квалификация „учител“, съобщиха от МОН. Те ще получава и стипендия по 340 лв. месечно.

Учителите-стажанти ще придобият професионална компетентност за тяхното педагогическо и методическо усъвършенстване. В пилотните училища ще има учители наставници, които ще разработва план за реализирането на тези дейности.

Обучението по иновативната магистърска програма е в изпълнение на проект „Нов път за нови таланти в преподаването“, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, и изпълняван в партньорство с МОН.

Пилотните училища са в областите Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София-област, София-град, и Стара Загора.

Всяко от включените в списъка училища ще получи финансова подкрепа за първия учебен срок на 2016/2017 г. По 700 лв. ще получава пилотно училище, когато в него работи един учител стажант. Тези пари ще се разпределят между директора, учителя наставник, финансово-административния сътрудник и за административни разходи.

Ако в пилотното училище работят двама учители стажанти, средствата ще се увеличават до 1000 лв., при трима учители стажанти те ще са 1300 лв. и 1600 лв. ще са парите за училище, когато в него работят четирима учители стажанти.

Източник: dnes.bg