Ученици

66 611 деца за първи път ще чуят училищния звънец

66 611 деца за първи път ще чуят училищния звънец и ще прекрачат училищния праг утре. През миналата година първокласниците са били 67 503.
 
По прогнозни данни на регионалните управления по образование броят на учениците от 1. до 12. клас през новата 2016-2017 учебна година ще е 719 405. През миналата година в дневна форма на обучение са били включени  718 370 ученици.
 
Поради демографската криза през новата учебна година се закриват 27 училища. Най-много са основните училища – 12, следвани от  началните  училища и професионалните гимназии.
 

Източник: МОН