Ученици

66 497 са първокласниците в България

Сайтът на МОН публикува статистиката за първия ден на учебната 2014/2015 г. От нея става ясно, че първокласниците са най-многобройната група сред всички ученици в страната.

66 497 първокласници започнаха училище в цялата страна. Най-много са в София-град: 10 639. Най-малко деца, записани в първи клас, са във Видин: 788.

С общо 721 480 ученици стартира учебната градина.

Във втори клас броят на учениците е 65 326. Трети клас: 62 803. 61 662 е броят на четвъртокласниците.

В пети клас са записани 61 973 ученици. Шести клас: 59 022, седми: 57 858, а в осми клас учениците са 59 145.

Общият брой в девети клас е 56 268, в десети: 50 713, в единайсти 47 333 и в дванайсти клас учениците са 50 551.