Ученици

63 000 са отпаднали от училище в последните четири години

Семейни затруднения, заминаване в чужбина и откровено нежелание и невъзможност за справяне с учебния материал са основните причини 63 003 деца от първи до осми клас от 2007 година насам да са напуснали училище.

Тревожните данни бяха изнесени от министерството на образованието по повод приключването на проекта насочен към подкрепа на деца, изоставащи от учебния материал „Без звънец“.

Малко повече от 18 000 са затворили учебниците още преди да завършат четвърти клас. Класовете от пети до осми пък са били напуснати от близо 25 000 ученици.

Семейните причини са посочени като аргумент от над 21 000 от напусналите. Около 10 % са тези, които не са изявили (вероятно и техните родители) желание да продължат образованието си.

За последните три години броят на отпадащите ученици намалява със средно 1500 души годишно, сочи статистиката на просветното министерство, цитирана от „Монитор“.

Бедност и ранно задомяване на ромските момичета са още две причини, срещани често в статистиката.

Най-много отпаднали са били през 2007 г.- 23 365 от общо 860 042.

Две са основните цели на програмата „Без звънец“: намаляване на риска от ранно напускане на образователната система на децата от подготвителна група/подготвителен клас и учениците от началния етап на основното образование и разработване на мерки за подкрепа на деца в риск от ранно напускане на училище поради обучителни трудности.

Идеята на проекта е да се обръща специално внимание след часовете на деца със слаб успех, с друг майчин език или сменили скоро местоживеенето си.

Информация за проекта и допълнителни данни бяха публикувани в официалният сайт на образователното ведомство.

Там отбелязват, че за времетраенето му е работено с 7305 ученици при планиран индикатор от 2000. Междувременно са били обучени и 1344 начални и детски учители, чиято задача също е била да не допускат отказването на децата от уроците. Планираният индикатор е бил 450.

Прочети повече за проекта в сайта на МОМН
Още информация за проекта: http://www.nobell.bg