Мнения

600 противогаза за Регионалните инспекторати

На 18 декември 2014 г. Министерството на образованието е сключило сделка за доставка на предпазните средства с фирмата „Дрегер Сейфти България“ срещу 59 760 лв. с ДДС, информира БГНЕС.

Десет дни по-рано образователното ведомство е обявило обществена поръчка, на която се явява само един участник. Офертата, с която фирмата печели търга, е с 240 лв. по-ниска от прогнозната стойност, става ясно от документацията по договора.

Документацията обаче не внася яснота за необходимостта от купуването на предпазните средства, както и дали те ще се използват с учебна, или друга цел след доставката им в Регионалните инспекторати по образование.

Най-много противогази ще бъдат доставени в РИО-София – 41, а най-малко – в Добрич. В останалите областни градове ще бъдат доставени между 19 и 33 противогаза. В обявлението на обществената поръчка е посочено изискване срокът на годност на маската да е минимум девет години, а на филтъра към нея – не по-малко от пет години. Средствата, с които се заплаща доставката на противогазите, са от бюджета на образователното ведомство.