Ученици

60 182 заявки за втората задължителна матура

За втория задължителен ДЗИ по предмет по избор, който ще се проведе на 23 май 2014 година, са подадени 60 182 заявления, което означава, че освен зрелостници има и младежи, неиздържали втората матура или неявили се при предишни сесии.

Най-много зрелостници са предпочели за втори задължителен държавен изпит география и икономика – 16 659.

На второ място се нарежда предметът биология и здравно образование. За него са подали 16 414 заявления.

Следват английски език – 11 462,  философския цикъл – 5739, математика – 3950, история и цивилизация – 2568, немски език – 1115, френски език – 563, физика и астрономия – 450, руски език – 404, испански език – 403, химия и опазване на околната среда – 333, италиански език – 122.

Трети ДЗИ по желание  са заявили 623 зрелостници. Английският език и математиката са най-предпочитаните предмети за изпит по желание.

До 20 май 2014 г. подалите заявления ще бъдат уведомени дали са допуснати до държавните зрелостни изпити.

Още по темата