Ученици Училища

60% от учениците в профила продължават в същата област и след гимназията

Около 60 на сто от учениците в хуманитарни паралелки продължават висшето си образование в такъв тип дисциплини.

Но в същото време възпитаниците на училища с този профил не робуват на стереотипа и около 40 на сто от тях са готови да сменят посоката след завършването на гимназия.

Това сочи проучване на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий” в Пловдив. То е направено заради новата политика на МОН да се свива приемът в хуманитарни паралелки и да се наблегне повече на технологичното направление и IT. Целта на проучването е да установи дали избралите хуманитарен профил имат твърда нагласа да се развиват в тази област и доколко са склонни да се влеят в други сфери. Допитването е направено от двама социолози, като проследява накъде са се насочили випуските в последните 5 г. – от учебната 2013/2014 до настоящите зрелостници. Анкетирани са 211 бивши възпитаници и 114 абитуриенти.

Тенденцията за ориентацията съвпада в двете групи. Сред завършилите предишни години 132-ма са избрали хуманитарни специалности, което прави 63%, а 79 – други (37%). Нагласите на настоящите зрелостници са подобни, като съотношението е 61:39 на сто в полза на хуманитарните науки.

Проучването е проведено от 11 до 15 март, а проследявайки реализацията на младежите с диплома от Хуманитарната, авторите обобщават, че училището подготвя огромен процент от бъдещите съдии, адвокати, медици, филолози и педагози, които оформят елита на страната. Не липсват и ученици, реализирали се в областта на икономиката и IT сектора. Възпитаниците на Хуманитарната гимназия са много широко скроени, което се доказва чрез техния избор на различни специалности, които отговарят на желанията и стремежите им, посочват авторите на изследването. Всички ученици са избрали или вече учат в едни от най-престижните университети в България, Европа и САЩ.

Къде са сега предишните випуски

Завършилите ХГ „Св. св. Кирил и Методий” в предишни години продължават следването си масово в хуманитаристиката. В класацията по конкретни специалности обаче води икономиката, избрана от 17%. Приблизително същият дял е предпочел медицина – 16 на сто. Сам по себе си този резултат е интересен от гледна точка на това, че проличава как хуманитарното образование е повлияло на бившите възпитаници, които според тях са взели най-доброто решение за себе си, което показва формирането на стабилна позиция за реализация като пълноправни граждани на България, казват авторите на изследването.

Веднага след това се нарежда специалността „Право”, записана от 12% от анкетираните. На четвърто място излизат специалности от областта на филологиите – 7,11%. Така те се оказват с превес над модерния IT сектор. Той е на пето място с 6,64%. Същият е делът на избралите специалност „Лингвистика”. На практика има почти равен брой ученици в 3 дисциплини, две от които са хуманитарни. На 7 позиция са инженерните специалности, „взели” 11 човека, или 5,21%.

Сред анкетираните има и хора, избрали поприще социология, философия, фотография, актьорско майсторство, връзки с обществеността, дизайн, психология и др.

Какво избират абитуриентите

При учениците, завършващи образованието си през 2019 г., се получава идентичен резултат както в първата група. Разликите пак са минимални – един-двама души, и затова трудно може да се определи категорично водещо направление. Ето предпочитанията:

1. Икономически дисциплини – 24 човека (21,05%)

2. Медицина“ с 23 (20,18%).

3. Право“ и филологии – с по 14 гласа (12,28%).

Прави впечатление, че докато сред завършилите в предишните 4 г. (2014-2017) 14 ученици са продължили с IT, сега те са 7(6%). Само по себе си това е покачване на интереса, защото всички те са от един випуск. Нагласите на настоящите зрелостници сочат отлив от инженерните науки, лингвистиката и дизайна за сметка на IT сектора.

Данните от този анализ и изразените мнения на кръгла маса „Мястото на хуманитарното образование в съвременния свят“ ще бъдат обобщени в декларация на учебното заведение. Тя ще бъде изпратена до МОН като позиция на Хуманитарната гимназия и знак за обществените настроения относно политиките в образованието по отношение на свиване на хуманитарните паралелки за сметка на STEM профила – технологични, природонаучни, IT.

Източник: marica.bg