Училища

6 млн.лв за ремонти на спортни училища

Министерството на младежта и спорта осигури 6 милиона лева, с които да бъдат ремонтирани пет от шестте спортни училища, чиито принципал е ведомството. През последните години условията за учебно-тренировъчен процес на децата все повече са се влошавали, достигайки изключително тревожно състояние. В същото време държавата е неглижирала проблема и не е оказвала необходимата подкрепа. По инициатива на министър Димитър Илиев бяха предприети действия, за да се окаже необходимата помощ на училищата в София, Пловдив, Варна, Плевен и Русе, съобщават от министерството. „Не мога да повярвам, че за толкова много години никой не се е погрижил за условията, в които се подготвят бъдещите шампиони на България“, заяви министър Димитър Илиев. Заделеният финансов ресурс ще бъде предоставен на директорите на училищата, които по законен и целесъобразен начин следва да възложат изпълнението на необходимите ремонти. Така спортните училища ще бъдат приведени в състояние, отговарящо на нуждите за провеждане на нормален учебен и тренировъчен процес.

Източник: stolica.bg