Училища

59 свободни места в гимназиите в Кърджали

Страницата на РИО- Кърджали публикува информация за незаетите места след третото класиране за прием след седми клас в гимназиите в областта.

Местата са общо 59, като осем от тях са в училища в Ардино (2) и Момчилград (6).

Най-много незаети места – 9 има в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“.

Ето и бройките разпределени по училища:

Училище Паралелка Брой Места
СОУ „Васил Левски“ Ардино Природоматематически-ИТ/Инф./АЕ/М 2
ГПЧЕ „Христо Ботев“ Кърджали Чуждоезиков-ФЕ/АЕ/М/БЕЛ 7
СОУ „Отец Паисий“ Кърджали Природоматематически-М/АЕ/ИТ/Б 4
СОУ „Отец Паисий“ Кърджали Природоматематически-ИТ/Инф/М/АЕ 1
СОУ „Петко Рачов Славейков“ Кърджали Чуждоезиков-АЕ/РЕ/БЕЛ/И 3
СОУ „Владимир Димитров – Майстора“ Кърджали Изкуства-Муз/АЕ/ИТ 5
СОУ „Владимир Димитров – Майстора“ Кърджали Изкуства-ИИ/АЕ/ИТ 3
СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ Момчилград Чуждоезиков-АЕ/НЕ/БЕЛ/Б 6
ПГИ „Алеко Константинов“ Кърджали Оперативно счетоводство-АЕ 8
ПГИ „Алеко Константинов“ Кърджали Икономическа информатика-АЕ 7
ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ Кърджали Комп.техника и технологии-АЕ 4
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ Кърджали Организация на туризма и св. време-АЕ 9