Ученици

5600 деветокласници се явиха на изпит по функционална грамотност

Около 5600 деветокласници се явиха на изпит по функционална грамотност. Той продължи един учебен час. Оценяването се извършва чрез тест, включващ 24 задачи с избираем или с кратък свободен отговор, съобщиха от МОН.

Те са разработени така, че да измерват знанията и уменията на учениците при работа с различни по формат и вид текстове.

Основните познавателни равнища, които бяха измерени, са намиране и извличане на информация, обобщаване и тълкуване и осмисляне и оценяване.

Текстовете в изследването са с различен контекст – личен, образователен, социален, професионален.

Резултатите трябва да помогнат да се открият дефицитите в знанията на учениците и да се разработят конкретни политики за наваксването им.

Източник: dnes.bg