Мнения

520 милиона от Европа до 2014 г.

Евросредства на стойност 540 млн. лева ще бъдат употребени за мащабни стратегически проекти, ориентирани към реформа във всички сфери на образованието, каза министър Сергей Игнатов, цитиран от вестник „Дума“.

Те ще бъдат усвоени до 2014 г.

180 млн. лв. ще бъдат изхарчени за „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден“.

90 млн. лв. ще отидат за „Ученически и студентски практики“

75 млн. лв. ще се усвоят за „Квалификация на педагогическите специалисти“, о още 10 за „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“;

Нови 18 млн. ще са за подобряване качеството на висшето, общото и професионалното образование. Предвижда се изработването на нови държавни стандарти във всички степени на образованието.

100 млн. лв. са предвидени за извънкласни и извънучилищни дейности, а 47 за „Студентски стипендии и награди“.