Ученици

52 327 младежи ще се явят на ДЗИ през май

На 18 март 2016 г. изтече срокът за подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за майската сесия  2016 г.

Към 21 март 2016 г. постъпилата информация от регионалните инспекторати по образованието в Министерството на образованието и науката показва, че за първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература  заявления са подали  51 427 зрелостници.

За втория задължителен държавен зрелостен изпит по избор са подали 52 327 младежи.  В тази цифра са включени и заявления на младежи, които не са успели да положат успешно изпита през минали години.

Отново предпочитанията на зрелостниците за втория държавен зрелостен изпит по избор са по предмета  биология и здравно образование – 16 484 зрелостници. На второ място е предметът география и икономика  – 12 096. На трето място е предпочетен английският език от 11 361 младежи.

По математика има 2861 подадени заявления, а по история и цивилизация – 1554. Най- малко заявления има подадени за изпита по италиански език – 99 броя.

За ДЗИ по желание подадените заявления са 561.