Ученици

51 435 лв от държавата за спортни стипендии

Допълнителни 51 435 лв. са предназначени за изплащане на стипендии на учениците с постигнати успехи в областта на спорта, информира пресцентърът на МОН.

Средствата са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и с тях ще бъдат осигурени 52 стипендии.

Сумата е отпусната с постановление на Министерски съвет