Училища

500 училища в ремонт до 15 септември

През това лято текат ремонтни дейности в повече от 500 училища в страната. До първия учебен ден всички те ще са приключили, като единственото изключение са 38 обекта, където е създадена допълнителна организация за безпроблемното начало на учебната година. Това стана ясно по време на посещение на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков в училища и детски градини във Варна.

Подготвен е проект за нови спортни игрища в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ във Варна, а през тази година е изградена нова масивна ограда на училището. Министър Цоков се запозна и с материалната база за обучение в една от малкото професионални гимназии в тази сфера в страната. Към момента тук се обучават над 400 ученици в едносменен режим. Успешно си партнират с 10 компании в дуално обучение и на практика се разгръща проектно базирано обучение.

Източник: МОН